اطلاعیه مهم: راهنمای استفاده از سامانه پژوهان

اطلاعات کلی

9000005
اطلاعیه مهم: راهنمای استفاده از سامانه پژوهان
قابل توجه کاربران سامانه پژوهان : تمام اطلاعات مورد نیاز جهت استفاده از بخشهای مختلف سامانه در قالب فیلم، عکس و pdf در قسمت " راهنماها و دستورالعملها " قرار گرفته است. خواهشمند است جهت پیشگیری از بروز هرگونه مشکلی این بخش را به طور کامل مورد بررسی قرار دهید.
1395/10/13
 

اطلاعات تفصیلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد