ثبت طرحهای تحقیقاتی

اطلاعات کلی

9000006
ثبت طرحهای تحقیقاتی
قابل توجه کلیه اعضاء محترم هیئت علمی و کاربران سامانه پژوهان با توجه به راه¬اندازی مجدد سامانه سمات (تحت عنوان سامانه پژوهان) جهت ثبت طرحهای تحقیقاتی و مقالات، از این پس گردش کار طرحهای تحقیقاتی و ارزشیابی مقالات به منظور ارتقاء و اخذ پایه سالانه تنها از طریق این سامانه انجام می گردد و کاربرانی که ویرایش اطلاعات شخصی خود را به طور کامل تکمیل نکرده باشند امکان ثبت طرح تحقیقاتی و بارگزاری مقالات را نخواهند داشت. قابل ذکر است ارسال طرحهای تحقیقاتی ثبت شده به داوران محترم از طریق همین سامانه صورت می پذیرد. بدیهی است تسریع روند گردش کار طرحهای تحقیقاتی مستلزم همکاری کلیه کاربران محترم جهت بررسی مستمر پیام های ثبت شده در پروفایل شخصی می باشد. آدرس پژوهان دانشگاه به قرار ذیل است: http://samat.yums.ac.ir جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش راهنماها و دستورالعمل ها مراجعه فرمایید.
1396/06/14
 

اطلاعات تفصیلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد